Regler

Allmänt Survival xPlay Discord

Regler

Hej! Vad roligt att du tittat in på vår server, här nedan ser du våra trivselregler som vi har på servern för att alla ska trivas och ha det bra. För oss är det viktigt att vi alla tar ansvar för vad vi säger och vad vi gör och detta gäller alla oavsett om man har donerat till en rank eller inte. Ser du någon som inte sköter sig så kontakta en av våra moderatorer så kommer de hjälpa dig så fort de har tid.

Reglerna som du finner här nedanför gäller för Survival delservern på xFun.

1 kap. AFK

§ 1 Det är tillåtet att stå AFK på servern.

2 kap. Scamming/griefing

§ 1 Scamming är strängt förbjudet.
§ 2 Vi tillåter ingen form av griefing. Detta gäller även om du är trustad på någons claim. (Former av griefing inkluderar även med vatten, lava, stöld av föremål, förstörelse av blocks och även mer)

3 kap. Fiskefarmer

§ 1 Fiskefarmer är förbjudna.

4 kap. Claiming

§ 1 Din claim måste ha ett avstånd på minst 100 blocks från en annan spelares claim om du inte fått tillåtelse att claima närmre.

5 kap. PvP

§ 1 PvP är tillåtet och aktiverat ute i vildmarken men är inte tillåtet på någons claim.

Det kan även förekomma en del "oskrivna regler". Lyd våra personal-medlemmar så löser allt sig.Information kring Survival


Hur man claimar

Som spelare har du ett visst antal claimblocks. Detta är hur stor area du totalt kan ha claimad. Man börjar med 250 claimblocks och kan tjäna fler genom att gå upp i Nivå (läs mer om Nivå nedan). För att claima med dina claimblocks använder du dig utav en guldspade som du fick när du först kom in på servern. Markera ett hörn på din önskade claim med guldspaden och markera sedan nästa hörn. Du kan lägga till och ta bort vänner på din claim genom att skriva "/trust" och "/untrust". För att ta bort alla dina claims kan du använda dig av "/abandonallclaims" och för att endast ta bort den som du står på kan du skriva "/abandonclaim". För att se alla dina claims samt hur många claimblocks du har kan du använda dig av "/claimslist".

Nivåer

Survival är byggt på ett nivåsystem. Det finns 7 stycken olika samhällsklasser med totalt 28 olika nivåer. Samhällsklasserna heter Dräng, Odlare, Fiskare, Jägare, Smed, Vårdare och Bonde. Varje samhällsklass har 4 egna nivåer (exempelvis Dräng I, Dräng II, Dräng III och Dräng IV). För att gå upp i nivå krävs det att du klarar av några olika uppdrag, dessa kan variera från att tjäna ihop färdighet (vårt valutasystem), döda en viss mängd mobs till att få en viss total speltid på servern. Varje gång du går upp i nivå får du ett paket med belöningar, dessa innehåller alltid en/flera nivånycklar samt fler claimblocks men kan även inkludera permissions.

Brevbäraren Jerry

För att tjäna ihop färdighet måste du sälja föremål som du samlat ihop till servern. För att slippa gå till spawn varje gång du skriva göra detta kommer xFuns egna brevbärare Jerry till alla spelare sex gånger om dagen. Jerry kommer vid 09, 12, 15, 18, 21 och 23. Varje spelare kan då ge föremål till Jerry som han sen tar med sig när han går till spawn och säljer åt er. Beroende på hur långt bort från spawn ditt hem ligger (där Jerry hämtar upp dina föremål) kommer Jerry att ta olika lång tid och ta olika betalt. Desto längre bort från spawn, desto mer tar Jerry ut i avgift och desto längre tar det för han att transportera in alla föremål och sälja dessa. Här kan du se en lista på alla föremål som Jerry kan hämta upp åt dig och hur mycket du får för det.