xFun | Regler

Regler

Allmänt Survival xPlay Discord

Regler

Hej! Vad roligt att du tittat in på vår server, här nedan ser du våra trivselregler som vi har på servern för att alla ska trivas och ha det bra. För oss är det viktigt att vi alla tar ansvar för vad vi säger och vad vi gör och detta gäller alla oavsett om man har donerat till en rank eller inte. Ser du någon som inte sköter sig så kontakta en av våra moderatorer så kommer de hjälpa dig så fort de har tid.

Reglerna som du finner här nedanför gäller i xFuns Discord server.

1 kap. Nick

§ 1 Du får inte nicka dig själv med samma namn som någon staff eller annan användare.

2 kap. Inspelning

§ 1 Du får inte spela in i offentliga rum utan tillåtelse.

3 kap. Ddos

§ 1 All form utav Ddos-hot mot användare är strängt förbjudet.

4 kap. Chatt

§ 1 Att skriva eller säga kränkande fraser är förbjudet.
§ 2 All form utav mobbning är förbjudet.
§ 3 Använd inget olämpligt innehåll (bilder, namn, beskrivning etc).
§ 4 Skriv inte onödigt många versaler i chatten då detta är väldigt störande.

5 kap. Röstkanaler

§ 1 Använd inga program som förändrar din röst.
§ 2 Anslut/lämna inte en kanal flera gånger efter varandra.

Det kan även förekomma en del "oskrivna regler". Lyd våra personal-medlemmar så löser allt sig.